بزرگ فکرکن
بزرگ فکرکن

نگذار ذهن های کوچک متقاعدت کنند که رؤیاهایت زیادی بزرگند…

بزرگ فکر کن

 

نگذار ذهن های کوچک متقاعدت کنند که رؤیاهایت زیادی بزرگند…

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن:

۱) آن هایی که منتظر شکست تو هستند تا “به” تو بخندند…

۲) آن هایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با” تو بخندند

کلیپ های آموزشی
ارتباط با ما
.
.
تمامی حقوق این سایت متعلق به حمیدرضا تولا می باشد
کانون ارتباطات و تبلیغات فرا