امید یعنی ...
امید یعنی ...

امید یعنی ، بدان تا هستی می توانی تغییر کنی و دنیا را تغییر بدهی.

امید یعنی،بدان تا هستی می توانی تغییر کنی و دنیا را تغییر بدهی.

امید یعنی،بدان خداوند دوستت دارد و اگر به تو زمان داده معنیش این است که در این فرصت می شود یک کارهایی کرد.

امید یعنی،اینکه همیشه بخشش خداوند را از اشتباه خود بزرگتر بدانیم.

امید یعنی،اینکه اگر دانه ی زندگی صد بار از دستمان رها شد باز هم برای برداشتن و به مقصد رساندن آن به ابتدا برگردیم این بار محکم تر گام برداریم.

مفهومی ترین فیزیک ، با ساده ترین روش ها

کلیپ های آموزشی
ارتباط با ما
.
.
تمامی حقوق این سایت متعلق به حمیدرضا تولا می باشد
کانون ارتباطات و تبلیغات فرا