phrt.irبی خدایان
تاریخ درج مطلب 1399/11/02

غافل از این که قوانین فیزیک شرح رخدادهای جهانند نه عامل این رخدادها

بی خدایان
بی خدایان

 

بی خدایان 

 

عموماً در جواب به این پرسش که جهان را چه کسی مدیریت می کند می گویند:

 

قوانین فیزیک.... 

 

غافل از این که قوانین فیزیک شرح رخدادهای جهانند نه عامل این رخدادها

 

قانون جاذبه، نظمی است که طبیعت از آن طبعیّت می کند و ما کشف کرده ایم

 

این که تشخیص دهیم طبیعت چطور عمل می کند و سیب با چه شتابی سقوط می کند و ... جالب است

 

امّا شناخت عامل جهان، چیز دیگری است.

                                       

                                               

ارائه دیدگاه
نام :

پست الکترونیکی :

نظر شما :
کلیپ های آموزشی